Franse liefdesuitdrukkingen: leer de romantische taal van de liefde

Franse liefdesuitdrukkingen: leer de romantische taal van de liefde

Parijs is de stad van de liefde. Romantiek wordt ingeademd in de straten en de hoeken ruiken naar kussen en knuffels. We begrijpen niet waarom, maarIn het Frans klinkt alles romantischer. een liefdeszin We krijgen altijd meer als ze het ons in het Frans fluisteren. We hebben voor u de meest romantische zinnen in de taal van de liefde verzameld.

De meest romantische zinnen in het Frans

Je weet toch zeker dat “Je bent“Zijn de meest geschikte woorden in het Frans om te zeggen dat ik van je hou. Maar je kunt je liefde ook uitdrukken met meer uitgebreide woorden. Hieronder vindt u een reeks romantische zinnen, zodat u uw partner in deze taal alles kunt vertellen wat u voor haar voelt.

Le verbe aimer est difficile à conjuguer: ze zijn passé n’est pas simple, ze zijn aanwezig n’est qu’indicatif, et son futur est toujours conditionnel

vertaling: Het werkwoord liefhebben is moeilijk te vervoegen: het verleden is niet eenvoudig, het heden is slechts indicatief en zijn toekomst is altijd voorwaardelijk.

De dichter Jean Cocteau reciteerde deze prachtige woorden die je op een romantisch moment tegen je vriendje kunt zeggen.

2 Aimer, c’est savoir dire je t’aime zonder parler

vertaling: Willen is weten hoe te zeggen dat ik van je hou zonder te spreken.

definiërenwat betekent het om lief te hebben Het is altijd heel ingewikkeld geweest. Elk antwoord dat je kunt bedenken, zal net zo gek zijn als het vorige. Victor Hugo, een van de beroemdste Franse schrijvers aller tijden, wist op de mooiste manier te definiëren wat het woord ‘willen’ betekent.

3 Il and a deux sortes d’amour: l’amour unsatisfait, qui vous rend odieux, et l’amour satisfait, qui vous rend idiot

vertaling: Er zijn twee soorten liefde: de onbevredigde liefde die je hatelijk maakt en de tevreden liefde die je idioot maakt.

De Franse schrijver Colette is de auteur van deze zin die zoveel reden heeft. Ware liefde maakt je gekaan de beroemdste auteurs Ze hebben het gezegd. Daarom, als je echt verliefd bent, vind je het niet erg om eruit te zien als een dwaas met die glimlach die je gezicht verlicht wanneer je door de straat loopt en plotseling aan iemand anders denkt.

4 Mieux vaut du pain sec avec amour que des poulets avec des cris

vertaling: Droog brood met liefde is beter dan kip schreeuwen.

En soms is liefde die lieve aanraking die iedereen moet hebbenzie het leven een beetje rooskleuriger.

5 Le couple heureux qui se reconnaît dans l’amour défie l’univers et le temps, il se suffit, il réalise l’absolu

vertaling: Het gelukkige paar dat elkaar in liefde herkent, bepaalt het universum en de tijd. Het is voldoende om het absolute te bereiken.

De filosoof Simone de Beauvoir schreef deze zin, een van de mooiste aller tijdenover geliefden.

6  L’amour est le seul rêve qui ne se rêve pas

Zin om verliefd te worden in het Frans

vertaling: Liefde is de enige droom die niet droomt.

Deze prachtige Franse liefdeszin van de dichter Jules Jean Paul Fort is perfect voor reflectie.

7 Ne peux être bon celui n’ayant jamais aimé

vertaling: Hij die nooit heeft liefgehad, kan niet goed zijn.

Miguel de Cervantes is de auteur van deze zeer ware woorden over liefde.

8 If l’amour fonctionnait à l’énergie solaire, il me faudrait plus d un soleil pour t aimer

vertaling: Als liefde met zonne-energie zou werken, zou het meer dan één zon nodig hebben om lief te hebben.

Liefde is enorm, zo enorm dat zelfs het hele universum het niet zou kunnen omarmen.

9 Aimer quelqu’un pour le rendre différent betekent ik moordenaar

vertaling: Iemand liefhebben om het anders te maken betekent hem vermoorden.

Deze prachtige Franse liefdeszin van Igor Caruso is een getrouwe afspiegeling van wat liefde echt betekent. Iemand liefhebben is van hem houden met al zijn deugden en gebreken, probeer hem nooit te veranderen of te dwingen te zijn zoals we willen dat hij is.

10 Tussen le réel et l’irréel, il en l amour

vertaling: Tussen wat bestaat en wat niet bestaat, is ruimte liefde.

Iemand liefhebben en bemind worden is een van de meest intense en bevredigende emoties die mensen kunnen voelen.

Woorden om verliefd op te worden in het Frans

11 C ‘est in aguadant le ciel, dat ik die je n étais rien omvat. Het is in het water dat je begrijpt dat je tout bent

vertaling: Ik keek naar de lucht en begreep dat het niets was. Door naar je te kijken begreep ik dat je alles was.

De mooiste liefde van allemaal is die in staat is om volledig je lichaam en geest binnen te dringen en je in een ongelooflijke halo van magie te wikkelen.

12 Ceux qui sont faits pour être ensemble finiront toujours par se retrouver

Franse woorden om te veroveren

vertaling: Degenen die samen moeten zijn, zullen altijd samen eindigen.

Omdat bestemming en liefde altijd hand in hand gaan.

13 L’amour c’est a sentiment bizarre, il peut rendre une forte personne faible, et une faible personne forte

vertaling: Liefde is een vreemd gevoel. Hij kan een zwak persoon sterk en zwak een sterk persoon maken.

Liefde is het enige gevoel dat in staat is om de beste en de slechtste van ons tegelijkertijd naar boven te brengen.

14 J’adore ces instants où tu es près de moi, et tout au long des jours je ne pense qu’à toi

vertaling: Ik ben dol op die momenten dat je dicht bij me bent, en de hele dag denk ik alleen maar aan jou.

Een zeer romantische Franse zin van Patrick Huet, perfect om je gevoelens voor je partner uit te drukken.

15 La mesure de l’amour c’est d’aimer zonder mesure

vertaling: De mate van liefde is liefde zonder maat.

Omdat wanneer je gek iemand wilt, er geen rekening wordt gehouden met de mogelijke gevolgen.

16 Quand tu n es pas là mon coeur est en émoi, je bent toute ma vie, mon bonheur et ma joie

vertaling: Als je hier niet bent, is mijn hart verward, je bent mijn hele leven, mijn geluk en mijn vreugde.

Leuke Franse woorden van Paul Brunelle om je vriendje in je oor te fluisteren.

17 Généralement, les lèvres les meest urgent in sont pas pressées après deux baisés

vertaling: Vaak hebben de meest dringende lippen geen haast twee kusjes later.

De singer-songwriter Joaquín Sabina had de leiding over het uitspreken van deze mooie en wijze woorden in een van zijn liedjes.

18 S ‘il en een vide dans ta vie, comble-le avec amour

vertaling: Wanneer er een gat in je leven is, vul het met liefde.

Zin van de Mexicaanse dichter Amado Nervo die ons de zeer belangrijke waarde van liefde leert. Aarzel niet, als je iemand hebt om van te houden, doe het zonder spijt.

19 Als je een sport bent, zal je les médailles d’or vermenigvuldigen

Franse citaten om te veroveren

vertaling: Als van jou houden een sport was, zou ik de gouden medailles vermenigvuldigen.

Omdat als je iemand met heel je ziel wilt, er geen adequate woorden zijn om het uit te drukken.

20 Een minuut pour le remarquer, une heure pour l’apprécier, une journée pour l’aimer, mais toute une vie pour l’oublier

vertaling: Een minuut om hem op te merken, een uur om ervan te genieten, een dag om van hem te houden, maar een leven lang om hem te vergeten.

Wanneer liefde arriveert, kost het ons heel weinig om verliefd te worden, maar wanneer het weggaat, kost het ons een leven om het achter te laten.

21 L’amour est aveugle et les amants ne peuvent voir les plaisantes folies qu’ils commettent eux-mêmes

vertaling: Liefde, zo blind als het is, voorkomt dat liefhebbers de leuke onzin zien die ze begaan.

William Shakespeare schreef deze woorden die ons laten zien hoe liefde ons gek kan maken.

Franse liefde citaten vertaald in het Spaans

22 L’amour est si court et l’oubli tellement long

vertaling: Liefde is zo kort en vergeten is zo lang.

Een droevige zin van Pablo Neruda die uitdrukt hoe bitterzoete liefde is.

23 J’ai rêvé that le feu gelait, j’ai rêvé that l’eau brûlait, j’ai rêvé l’timpossible, j’ai rêvé that you m’aimais

vertaling: Ik droomde dat het vuur vroor, ik droomde dat het water brandde, ik droomde het onmogelijke, ik droomde dat je van me hield.

Als je liefhebt, is er niets onmogelijk.

24 L’amour qui se nourrit de cadeaux a toujours faim

Franse liefde zin vertaald in het Spaans

vertaling: De liefde die zich voedt met geschenken heeft altijd honger.

Als je verliefd bent, ongeacht het materiaal, heeft een detail uit het hart veel meer waarde.

25 Je pense à toi une fois par jour et chaque pensée laatste 24 heures

vertaling: Ik denk één keer per dag aan je en elke gedachte duurt 24 uur.

Het is onvermijdelijk dat we die persoon die onze harten heeft gestolen niet uit ons hoofd kunnen halen.

26 Aimer, beste savoir dire je t’aime zonder parler

vertaling: Willen is weten hoe te zeggen dat ik van je hou zonder te spreken.

Liefde heeft geen uitleg nodig, Victor Hugo legt het uit met deze prachtige uitspraak in het Frans.

27 L’amour n’est pas un jeu à jouer, c’est une vie à vivre

vertaling: Liefde is geen spel om te spelen, het is een leven om te leven.

Liefde is een ervaring die het waard is geleefd te worden.

28 Les oiseaux ont des ailes pour voler et moi j’ai a coeur pour t’aimer

vertaling: De vogels hebben vleugels om te vliegen en ik heb een hart om van je te houden.

Wat als u dit bericht naar uw jongen stuurt om hem te vertellen hoeveel u van hem houdt?

29 Je t’aime et je t’aimerai jusqu’à mon dernier souffle

Romantische en zoete Franse dadels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *